Ouderbegeleiding - oudergesprekken

 

Het ouderschap omvat heel veel en is sowieso iets uniek. Elke ouder, elk kind heeft zijn eigen karakter, vaardigheden, ervaringen en dat maakt dat gezinnen soms voor uitdagingen komen te staan. Een handleiding zat immers niet bij de geboorte van je kind :-) en geef toe soms zou dat wel handig zijn.

 

Ook als ouder is het fijn om er niet alleen voor te staan. In oudergesprekken of ouderbegeleiding kan je vertellen wat jou als ouder bezig houdt. Soms is er nood aan extra informatie, een frisse blik op je gezin/je kind of gewoon aan een luisterend oor. Oudergesprekken kunnen dus ook opgestart worden, zonder dat je kind in begeleiding komt. Alles is afhankelijk van de noden en hulpvragen binnen je gezin.

 

Wat kan aan bod komen

- Zorgen rond de ontwikkeling van je kind

- Opvoedkundige moeilijkheden die je ervaart (driftbuien, grenzen stellen, loslaten, ...)

- Zorgen rond de gezinssituatie en impact op je kind (stress bij ouder, echtscheiding, ...)

- Informatie rond diagnoses (uitleg over ADHD, autismespectrumstoornissen, ...)

- ...

 

Hoe verloopt het?

Elk traject is op maat van jou als ouder, net omdat elk gezin uniek is - dit kunnen we samen onderzoeken en bespreken.

In de gesprekken kan je je bezorgdheden uiten, vragen stellen, informatie verkrijgen, ... . Soms gaan we aan de slag met andere technieken om zicht te krijgen op jouw beleving als ouder (o.a. technieken uit yoga, mindfulness, ...). Soms werken we meer rond de verbinding tussen de ouder en het kind, .... . Kortom alles is afhankelijk van jouw vragen, noden, voorkeuren, ... .

 

Psychologe:

 

Wanneer:

  • op afspraak

 

Waar:

  • in de praktijk (Gavergrachtstraat 103 in Drongen)

 

Duur & prijs

  • 1 uur tot 1,5 uur, € 70 - €90

 


Annuleren van afspraak

Als je door omstandigheden niet op een afspraak aanwezig kan zijn, wordt er verwacht dat je dit minstens 48u op voorhand meldt.

  • Wordt de afspraak minder dan 48u op voorhand geannuleerd, dan wordt de sessie aangerekend.

Deze regel is niet van toepassing als er sprake is van overmacht zoals ziekte of ongeval.